Người lao động được hưởng những quyền lợi gì khi đóng BHXH?

Bảo hiểm xã hội bắt buộc là loại hình bảo hiểm xã hội do Nhà nước tổ chức mà người lao động và người sử dụng lao động phải tham gia (theo khoản 2 Điều 3 Luật Bảo hiểm xã hội 2014). Đây là loại hình bảo hiểm phi lợi nhuận, nhằm mục đích an sinh xã hội, giúp đảm bảo cho người lao động có được thu nhập khi không thể làm việc do ốm đau, bệnh tật, thai sản, già yếu.

Chiến lược quản trị nguồn nhân lực doanh nghiệp cần biết

Chiến lược quản trị nguồn nhân lực (HR) có nghĩa là tối đa hóa tiềm năng nguồn nhân lực của một tổ chức để có thể đạt được các mục tiêu kinh doanh rộng lớn hơn. Tuy nhiên, đối với một số nhà tuyển dụng, việc chuyển đổi nhân sự từ một chức năng hành chính thuần túy sang một chức năng chiến lược có thể là một thách thức. Những xem xét những lợi thế cạnh tranh mà các tổ chức định hướng tài năng được hưởng, đó là một trở ngại đáng để vượt qua.