Người lao động được hưởng những quyền lợi gì khi đóng BHXH?

Bảo hiểm xã hội bắt buộc là loại hình bảo hiểm xã hội do Nhà nước tổ chức mà người lao động và người sử dụng lao động phải tham gia (theo khoản 2 Điều 3 Luật Bảo hiểm xã hội 2014). Đây là loại hình bảo hiểm phi lợi nhuận, nhằm mục đích an sinh xã hội, giúp đảm bảo cho người lao động có được thu nhập khi không thể làm việc do ốm đau, bệnh tật, thai sản, già yếu.